Suzhou Sanical gjorde företagskulturutbildning

Suzhou Sanical gjorde utbildning i företagskultur

Snap


Suzhou SanicalDirector Jin gjorde utbildning för den administrativa avdelningen: företagskultur och företagets regler och förordningar